II Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Bańskiej Niżnej

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbył się już po raz drugi Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Szaflary. Po uroczystym przywitaniu przez Panią dyrektor Jolantę Stolarczyk szanownych jurorów, młodych uczestników konkursu oraz ich opiekunów, głos zabrały konferansjerki: Klaudia Hreśka z klasy VII – ubiegłoroczna laureatka i zdobywczyni tytułu „Mistrza Pięknego Czytania” oraz Wiktoria Łukanus z klasy II gimnazjum. Odczytały w całości wiersz Juliana Tuwima pod tytułem „Zieleń”, którego fragment: „Oto mój dom: cztery ściany wiersza// w mojej pięknej ojczyźnie – polszczyźnie” był mottem tegorocznej imprezy. Po przedstawieniu zasad regulaminu konkursu i przybliżeniu słuchaczom niezliczonych korzyści „dla duszy i ciała” wypływających z głośnego czytania, siedem trzyosobowych drużyn stanęło w szranki.

Rywalizacja przebiegała na trzech etapach o różnym stopniu trudności. Pierwszy etap polegał na głośnym i jak najpiękniejszym odczytaniu fragmentu prozy (z literatury pięknej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży), dowolnie wybranego przez drużynę z danej szkoły. Drugi opierał się na zinterpretowaniu 2-3 wylosowanych wierszy, po uprzednim kilkunastominutowym przygotowaniu się członków grupy. Etap trzeci, bez wątpienia najtrudniejszy, sprowadzał się do prawidłowego przeczytania (bez wcześniejszego przygotowania) losowo wybranych fragmentów tekstów „nieliterackich” takich, jak: artykuł popularnonaukowy, ogłoszenie, instrukcja, przepis, reklama, informacja itp.

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości czytano dzieła wyłącznie polskich pisarzy. Uczennice i uczniowie wykazali się wysokim poziomem. Zachwycali sposobem interpretacji, odpowiednią dykcją, dynamiką i barwą głosu oraz rozumieniem treści przedstawianego tekstu. Występy oceniało jury w składzie: p. Maria Piszczek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach, p. Józefa Kolbrecka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu oraz p. Szczepan Kowalski – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem, drugie – drużynie ze Szkoły Podstawowej w Borze a trzecie zdobyła drużyna ze szkoły organizującej turniej, czyli z Bańskiej Niżnej. Ponadto jury wręczyło dwie nagrody indywidualne – tytuły „Mistrzów pięknego czytania”. Otrzymali je: Izabela Szeliga z SP w Skrzypnem oraz Kamil Trebunia z SP w Bańskiej Wyżnej.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym dzieci, opiekunom, jurorom oraz Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za wsparcie finansowe, promocję i dokumentację fotograficzną imprezy. Do zobaczenia za rok w Bańskiej Niżnej na III Gminnym Konkursie Pięknego Czytania!

Agnieszka Cierniak i Ewa Groblicka

Koordynatorki wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

89 − 81 =