1 dzień wiosny w szkole w Szaflarach

21 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. W tym dniu uczniowie mieli zapewnioną opiekę i mnóstwo atrakcji. Wszystkie klasy spotkały się
z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu: z rzecznikiem prasowym- funkcjonariuszką Dorotą Garbacz i funkcjonariuszem do spraw nieletnich- Rafałem Skrobotem , Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu: starszym aspirantem- Tomaszem Zachwieją, ogniomistrzem- Michałem Hornikiem, mł. ogniomistrzem- Piotrem Kulą, mł. ogniomistrzem- Stanisławem Zachwieją i starszym sekcyjnym- Tomaszem Łapką, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach – Dawidem Łasiem, Piotrem Muchą, Dawidem Majerczykiem oraz pracownikami Banku PKO BP w Nowym Targu: p. Anną Kramaż i p. Piotrem Paliderem.

Policjanci uświadamiali uczniów o konsekwencjach przestępstw popełnianych przez nieletnich, przeprowadzili pogadankę na temat ubocznych skutków zażywania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza dopalaczy. Ponadto, prezentując film, wyjaśnili, na czym polega kradzież tożsamości.

Strażacy z PSP we współpracy ze strażakami z OSP zaznajamiali podopiecznych z prawidłowymi reakcjami w różnych sytuacjach zagrażających życiu człowieka. Pokazali więc jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, osobę poszkodowaną, a także jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED. W ramach tego uczniowie mieli możliwość wykonania masażu serca na profesjonalnym fantomie.

Gimnazjaliści z klasy IIA odegrali cztery scenki ukazujące zagrożenia, z którymi młody człowiek może się zetknąć w domu, na ulicy, w czasie wypoczynku wakacyjnego oraz w sieci. W bardzo pomysłowy sposób zaprezentowali różne sytuacje, dzięki którym dzieciaki mogły zrozumieć w jaki sposób uniknąć zagrożenia. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, zgromadzili wiele rekwizytów. Widzom bardzo się podobało. Aktorzy mieli więc mnóstwo pracy, bowiem scenki kilkakrotnie przedstawiali różnym grupom wiekowym.

Dodatkowo szkolni harcerze w rozbitym mini obozie przygotowali zajęcia z pierwszej pomocy, prawidłowego bandażowania oraz bezpiecznego rozpalania ogniska.
Dla najmłodszych uczestników przeprowadzili zajęcia integracyjne. Ponadto wybrane klasy brały udział w konkursie „Sieciaki”, w którym mogły sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Był to konkurs z nagrodami, które ufundowała Powiatowa Komenda Policji w Nowym Targu.

Dodatkowe atrakcje w tym dniu zapewnili przedstawiciele banku PKO BP w Nowym Targu. Opowiadali na temat początków oszczędzania, omawiali produkty bankowe
i związane z nimi pojęcia jak: karta kredytowa, karta debetowa, konto, bankomat, SKO, banknoty i monety. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się sprawdzanie pod światłem ultrafioletowym autentyczności banknotów. Na koniec uczniowie wykonali plakat ilustrujący temat przeprowadzonych zajęć. Wzięli również udział w sponsorowanym przez bank konkursie z nagrodami. Dodatkowo każdy z nich otrzymał gadżet odblaskowy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa w naszej szkole. Wiedza zdobyta podczas zajęć jest bezcenna i przydatna w codziennym życiu naszych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

89 − = 84