Zapisy do Gminnego Przedszkola w Szaflarach 2018/2019

Od 05.03 do 16.03.2018 r. Do godz. 15:00 można składać wnioski o przyjęcie do Gminnego Przedszkola wraz załącznikami.

Wnioski można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.naszeprzedszkolaki.pl

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
  2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

Katarzyna Pająk-Budz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

71 − = 63