Małopolski Program Regionalny „Konserwator”

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, od stycznia 2018 r. realizowany będzie Małopolski Program Regionalny „Konserwator”. W ramach programu wparcie otrzymają osoby bezrobotne poprzez zaangażowanie ich przy pracach związanych z ochroną tradycji kulturowej, zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego. Tym samym beneficjentem tego programu jest zarówno osoba potrzebująca pomocy ze względu na brak zatrudnienia jak i regionalne, lokalne instytucje kultury i dziedzictwa narodowego, które zyskują wsparcie kadrowe.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy z puli przyznanej dla województwa małopolskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W ramach programu za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy finansowane są:

  • stypendia stażowe dla uczestników programu przez okres od 3 do 6 miesięcy,
  • część wynagrodzenia za pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
  • koszty badań lekarskich uczestników staży zawodowych oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu zawodowego (koszty refundowane w zależności od wewnętrznych regulacji w danym powiatowym urzędzie pracy),

Aktualnie rozpoczynamy nabór samorządowych instytucji kultury, gmin, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, w których w roku 2018 zostaną zorganizowane staże zawodowe, prace interwencyjne oraz roboty publiczne sfinansowane z Funduszu Pracy w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego ”Konserwator”.

Instytucje zainteresowane udziałem w programie „Konserwator” w roku 2018 prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: jkozera@wup-krakow.pl lub jmackiewicz@wup-krakow.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Informacje na temat Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator” można uzyskać w WUP w Krakowie, Plac Na Stawach 1, Referat Wdrażania Programów Regionalnych, V piętro, pokój 503, tel. 12 619 84 54, 12 619 84 18.

 

Z poważaniem,

Jadwiga Kozera
Stanowisko ds. koordynacji programów regionalnych
Zespół Programów i Obsługi Instytucji Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. +48 12 619 84 54, faks +48 12 422 97 85
jkozera@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Konserwator_zasady uczestnictwa_2018

Konserwator_zgłoszenie_2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 3 = 2