Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 21 września 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.
  2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
    3. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 1 = 8