Realizacja budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku

Szanowni Mieszkańcy,

W załączniku przedkładamy Państwu szerokie i szczegółowe sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zaplanowanych zadań budżetu Gminy Szaflary w pierwszym półroczu 2017 r. Dokument ten doskonale obrazuje zakres, ilość oraz skalę podejmowanych przedsięwzięć przez Urząd Gminy w ubiegłym półroczu.

Realizacja tych zadań wymagała współpracy i aktywności pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, stowarzyszeń, grup mieszkańców, jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim za współpracę.

Skorygowany w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku budżet gminy został wykonany w zakresie dochodów na poziomie 23 415 784,23 zł (tj. 51,53% wykonania planu)  a w zakresie wydatków w kwocie 19 867 644,99zł (tj. 39,23% wykonania planu). Ostatecznie budżet gminy na koniec czerwca 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 3 548 139,24 zł. Wynik ten jest jednak chwilowy, gdyż zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok środki na sfinansowanie kosztów rozpoczętych inwestycji i koszty zadań planowanych do realizacji w drugiej połowie 2017 roku będą uruchamiane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami zleconych robót.

Przedstawione dane finansowe mają swoje odzwierciedlenie w opisanych szczegółowo zadaniach budżetowych. Niektóre z nich rozpoczęliśmy, a niektóre przygotowaliśmy do przyszłej realizacji. Wśród wielu priorytetów i efektów naszych działań należy szczególnie wymienić: modernizację infrastruktury drogowej, budowa przyszkolnych placów rekreacyjno-sportowych, rozbudowa oświetleń ulicznych, budowa Sali gimnastycznej w Skrzypnem, budowa nowych chodników w Maruszynie, w Bańskiej Niżnej, w Bańskiej Wyżnej, w Zaskalu i Skrzypnem oraz nowych ścieżek rowerowych a także wiele innych, równie ważnych dla mieszkańców zadań.

Zachęcam Państwa do lektury sprawozdania.

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Opinia RIO

Informacja o kształtowaniu się WPF

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 74 = 78