Szkoła w Skrzypnem Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem został Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”.

Bardzo wymagająca Komisja programu ogólnopolskiego doceniła starania dyrektora i kadry pedagogicznej szkoły w Skrzypnem w podejmowaniu innowacji pedagogicznych, polimetodycznym prowadzeniu zajęć dydaktycznych, udziałowi w licznych konkursach, programach i projektach.

Docenione zostały wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz udział dzieci i młodzieży w różnorodnej ofercie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Na szczególną uwagę zasługuje wręcz wyjątkowy udział rodziców i środowiska lokalnego oraz sponsorów w rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych i bazy materialnej szkoły.

Przekazany dyrektorowi szkoły w dniu 24 stycznia 2017 roku certyfikat potwierdza skuteczność efektywnego zarządzania szkołą oraz stwierdza, że Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem jest Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”. W certyfikacie czytamy: „Z przyjemnością nagradzamy Państwa placówkę certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych. Niniejszy certyfikat został wystawiony na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców”.

W skierowanym do dyrektora szkoły liście dyrektor generalny projektu Dominika Mazur napisała między innymi: „…Pragnę osobiście pogratulować Państwu wyróżnienia, jakim jest uczestnictwo w programie… Fakt, że znaleźliście się Państwo w gronie najlepszych świadczy o tym, jak doceniani jesteście przez własnych klientów. Nie można sobie wyobrazić lepszej nagrody, niż uznanie zdobyte przez najwyższą jakość świadczonych usług”…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

42 − 32 =