Archiwa kategorii: Odnawialne Źródła Energii

Urząd Gminy Szaflary informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

  1. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  2. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10kW do 15Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  3. 450zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku
  4. 400zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego wynosi:

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3)

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Małgorzata Handzel

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji […]

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do projektu na Odnawialne Źródła Energii ( w tym instalacje fotowoltaiczne) w ramach programów infrastrukturalnych. Następnie Dział Obsługi Klienta rozpocznie nawiązywanie kontaktów telefonicznych z zainteresowanymi osobami. Termin składania deklaracji do 30.09.2017 r. Małgorzata Handzel