Na medale Finału Małopolskiego chłopaki pracowali bardzo ciężko

W dniu 27.04.2015 r. w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej piłkarze ręczni z Gimnazjum w Szaflarach po raz trzeci z rzędu wywalczyli awans do szóstki najlepszych gimnazjów w piłce ręcznej chłopców w Małopolsce.
Konfrontację z przedstawicielami […]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu:  19 Maja 2015 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola i ocena sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2014 rok.
 2. Wniosek o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Wójtowi za 2014 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Rewizyjną projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

[zwiń]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 20 maja 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Zaopiniowanie przez Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany Statutu Gminy Szaflary.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu dz. oświata, kultura, sport, ochrona zdrowia.
 3. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

[zwiń]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  21 maja 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

Tematy posiedzenia

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2014 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok,
  3. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

[zwiń]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz