Sejmik Województwa Małopolskiego, dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza (1851-1915) wielkiego architekta, twórcy stylu zakopiańskiego oraz 130. rocznicy urodzin pisarza, dramaturga i malarza Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego (1885-1939), postanawia ogłosić rok 2015 Rokiem Witkiewiczów w Województwie Małopolskim.
Działalność i twórczość uczyniły Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz jego Ojca Stanisława wybitnymi postaciami […]

IMG_1207 (640x480)

Okres ferii w naszym przedszkolu był niezwykle atrakcyjny i ciekawy. Otóż przedszkolaki wspólnie ze swoimi wychowawczyniami realizowały zadania zawarte w projekcie edukacyjnym „DZIECI KONTRA ŚMIECI”. Głównym celem projektu było:

Kształtowanie pozytywnych nawyków w postępowaniu z odpadami wśród przedszkolaków
Pogłębianie świadomości na temat ekologicznego zagospodarowania odpadów (segregacji i recyklingu)
Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w […]

Zapytanie ofertowe – instrumenty muzyczne
Zapytanie ofertowe – instrumenty muzyczne – formularz ofertowy – załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe – instrumenty muzyczne – arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 1a
Zapytanie ofertowe – instrumenty muzyczne – charakterystyka instrumentów muzycznych – załącznik nr 2

Aktualizacja 5 marca 2015r.

Rozpoznanie cenowe – Zakup instrumentow muzycznych

Nasz znak : PPGK.6733.5.2015 Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że [...]

Nasz znak: PPGK.6733.4.2015 Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na [...]