warningPodhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu informuje, że w okresie 11 – 20.05.2015 r. będzie wykonywana nawierzchnia ścieralna drogi krajowej nr. 47  w miejscowości Biały Dunajec. W tym czasie przez 4 dni ruch będzie kierowany objazdem  – „starą zakopianką”. Wybór konkretnych dni uzależniony jest od warunków [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZAFLARY Z DNIA 4 MAJA 2015 ROKU Termin składania dokumentów aplikacyjnych w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zewnętrznych źródeł finansowania został przedłużony do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 15:30 Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. nie ulegają zmianie. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie Wójt Gminy Szaflary zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami zainteresowanymi montażem kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Szaflary Spotkanie odbędzie się 8 maja br. godz. 17:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Szaflarach Na spotkaniach zostaną mieszkańcom przekazane informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i pomp ciepła typu [...]

Zapytanie remont nawierzchni dróg
Ogólna charakterystyka Przedmiar robót
Przedmiar robót

Aktualizacja 29 kwietnia 2015 r.

Informacja korygująca remont nawierzchni dróg

Zaskale Obecnych na zebraniu było 105 osób. Jedynym kandydatem na sołtysa, okazał się urzędujący sołtys – Pan Andrzej Tylka. W głosowaniu tajnym głosy przedstawiały się następująco:  tak – 89 głosów, nie – 6 głosów. Zgłoszeni kandydaci do Rady Sołeckiej uzyskali następującą liczbę głosów: Julian Buroń – 31 głosów, Andrzej Bukowski – 51 głosów, Andrzej Król – 45, Robert Jagieła – 49 [...]