Nasz znak : PPGK.6733.7.2015

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 18.03.2015r.: Janusz Kaliński, zam. ul. A. Suskiego 166, 34-424 Szaflary, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: PPGK.6733.7.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia od słupa linii napowietrznej SN i stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii NN 0,4 kV od projektowanej stacji transformatorowej w miejscowości Szaflary,
ul. A. Suskiego k/nr 166, obejmującego dz. ewid. nr: 736, 734, 8452/1, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 901.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18 – w godzinach przyjęć stron poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

info Wójt Gminy Szaflary zaprasza na konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szaflary. Konsultacje społeczne są organizowane w celu spotkania mieszkańców z Wójtem. Na spotkaniu można przedstawić pomysły, kierunki rozwoju miejscowości. Zaskale 23.03.2015 r. (pn) o godz. 19:00 w budynku OSP Zaskale Szaflary 24.03.2015 r. (wt) o godz. 19:00 w budynku [...]

info Informujemy, że w związku ze współpracą Urzędu Gminy Szaflary z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu na terenie naszej Gminy będą zatrudniani pracownicy interwencyjni. Ponadto od lutego w budynku Gminy można spotkać stażystów zdobywających doświadczenie zawodowe. Zatrudnienie zarówno pracowników interwencyjnych i stażystów jest [...]

Zaproszenie do składania ofert – środ. czystości
Dostawa środków czystości – Załącznik nr 1
Zapotrzebowanie na srodki czystosci na 2015r. – Załącznik nr 1a

Aktualizacja 25 marca 2015 roku

Dodatkowe informacje odnośnie zapytania ofertowego na zadanie dostawa środków czystości do Gminy Szaflary

Zaproszenia do składania ofert

Jednorazowe sprzątanie dróg po zimie

Jednorazowe sprzątanie dróg po zimie

Mapa dróg na terenie gminy

Drogi zielone i niebieskie to drogi gminne. (kliknij obraz, aby powiększyć)

Wersja tymczasowa opracowana na cele analiz i identyfikacji dróg w obrębie gminy Szaflary.

Wersja tymczasowa opracowana na cele analiz i identyfikacji dróg w obrębie gminy Szaflary. (opracował podinspektor Krzysztof Kowalczyk)

Aktualizacja 24 marca 2015

Rozpoznanie cenowe

 

Zapytanie ofertowe dostawa tuszy i tonerów
Załącznik nr 1
Załącznik 1a Arkusz kalkulacyjny

Aktualizacja 17 marca 2015 r.

Dodatkowe infor. dot. zamówienia tuszy i tonerów
Załącznik 1a Arkusz kalkulacyjny korekta

Aktualizacja 27 marca 2015 r.

Rozpoznanie cenowe tusze i tonery

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Szaflary
Załącznik nr 1
Załącznik 1a Arkusz kalkulacyjny

Aktualizacja dn. 16 marca 2015.

Rozpoznanie cenowe – materiały biurowe